Site Logotype


In 2021-2022 heb ik voor mijn studie Kinesiologie onderzoek gedaan naar ADHD en kinesiologie.
In een periode van 5 maanden heb ik 10 kinderen 5 behandelen gegeven.
Vooraf en achteraf heb ik ouders en leerkrachten een vragenlijst (ADHD-vragenlijst) laten invullen.
Deze resultaten heb ik met elkaar vergeleken en in een rapport verwerkt.
Ik licht ik wat tipjes van de sluier op en onderaan deze pagina kun je de link naar mijn scriptie vinden.


Aanleiding

Elk jaar worden er kinderen aangemeld voor een ADHD-onderzoek, omdat ze zich op school niet kunnen concentreren, veel beweegdrang hebben en impulsief gedrag vertonen. 

Geschat wordt, dat 2 tot 7% van de kinderen van 7 tot 12 jaar uiteindelijk de diagnose ADHD krijgt. 
Daarnaast is in de periode van 2003 – 2013 het medicijngebruik 4x zo hoog geworden! Medicijnen die helpen bij het verbeteren van de concentratie, maar die ook veel bijwerkingen hebben.

brein puzzelstukjes stress niet kunnen leren

Wat is ADHD?
Lauren Batstra (ADHD, macht en misverstanden) verwoordt het heel mooi:
‘ADHD kan het best omschreven worden als een gedrags- of
temperamentvariant die lastig combineert met onze huidige maatschappij en waar
veel mensen in de omgeving van het betreffende kind moeite mee hebben. Kinderen
kunnen zelf ook moeite met hun gedrag hebben, omdat ze zich niet expres zo
gedragen als ze doen, maar wel veel gecorrigeerd worden en ervan langs krijgen’.

De kinderen hebben dus indirect zelf last van hun gedragingen omdat ze veel ‘op hun kop krijgen’ van hun omgeving,
Feitelijk heeft de omgeving dus echt last van het gedrag.


ADHD en prikkelverwerking
Als we nu eens op een andere manier naar ADHD kijken, namelijk als een andere manier van prikkelverwerking. Niet beter, niet slechter, maar anders. Dan kunnen we onderscheid maken in overprikkeling waarbij het ‘prikkelfilter’ te veel prikkels doorlaat of onderprikkeling waarbij het ‘prikkelfilter’ te weinig prikkels doorlaat. 
Beide kunnen als gevolg hebben dat de concentratie verminderd is en dat er meer beweegdrang is. Bij overprikkeling om van de prikkels af te komen, bij onderprikkeling om meer prikkels binnen te krijgen.
Kijk je sec naar de types ADHD (het overwegende onoplettende beeld, het overwegende hyperactieve beeld, of het gecombineerde beeld), dan kun je overprikkeling vooral zien bij het overwegende onoplettende beeld en onderprikkeling bij het gecombineerde beeld.

Resultaten

In onderstaande tabel worden de resultaten het meest duidelijk weergegeven.
Per ADHD-aandachtsgebied is aangegeven wat de score vooraf en achteraf was.

Blauw gaat over hyperactiviteit en daar is een afname van circa 20% zichtbaar.
Geel gaat over onoplettendheid en de afname is daar 60% !!!
Groen gaat over impulsiviteit en daar is de afname ook 20%.


Wat het meest opviel…
In mijn onderzoeksgroep had ik 4 kinderen met een officiële ADHD-diagnose. 3 Daarvan gebruikten medicijnen. De afname van de onoplettendheid, of beter de concentratietoename, was in deze groep het grootst.
En ik had eigenlijk verwacht niets voor deze groep te kunnen doen. 
Blijkbaar versterkt kinesiologie de werking van de medicijnen op dit punt.

Wat er verder nog veranderde
Ik heb aan zowel de deelnemende kinderen, als de ouders als de leerkrachten gevraagd wat ze verder nog was opgevallen na de behandelingen. Heel veel, zoals je in onderstaande wolk kan zien.

adhd resultaten overig

Meer lezen?

Het volledige rapport kun je hier inzien.


Wil jij weten of ik jouw kind ook kan helpen? Neem dan contact met me op. Je kunt ook gelijk een afspraak inboeken.